Barwałd Górny


Idź do treści

Kalwaria Zebrzydowska

Okolica

Kalwaria Zebrzydowska jednym z ważniejszych miejsc kultu pasyjnego i maryjnego oraz centrum pielgrzymkowym w Polsce. W Sanktuarium znajduje się Obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej.

Miasto położone jest na pograniczu Beskidu Makowskiego i Pogórza Wielickiego u podnóży góry Żar. Miasto przecina międzynarodowa trasa Cieszyn-Kraków. Posiada ono dwie stacje kolejowe na linii Zakopane-Kraków i Bielsko-Biała- Kraków. Kalwaria Zebrzydowska posiada silnie rozwinięty przemysł meblarski i skórzano-obuwniczy (około 1130 zarejestrowanych zakładów na ogólną liczbę 2650) z tradycjami sięgającymi XVII wieku. Corocznie organizowane są Targi Meblowe, na których rzemieślnicy wystawiają własne wyroby.

Kalwaria Zebrzydowska jest również ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego do Sanktuarium Pasyjno-Maryjne o.o Bernardynów, położonego na szlaku papieskim, w skład którego oprócz bazyliki Matki Boskiej Anielskiej, wchodzi zespół 42 kapliczek i kościółków położonych między górami Żar i Lanckorona. Zespół ten został w 1999 wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Corocznie odbywają się uroczyste obrzędy religijne, w których uczestniczą licznie pielgrzymi (ok. 1 mln.). Największe nasilenie występuje w czasie Odpust Wielkiego Tygodnia- Misterium Męki Pańskiej oraz uroczystości Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia). Obecnie przy Klasztorze prowadzone jest Wyższe Seminarium Duchowne.

Do innych zabytków należą:

*Kamieniczki mieszczańskie z kramami odpustowymi.
*Pustelnia Pięciu Braci Polaków z kaplicą św. Marii Magdaleny, Pustelnia Św. Rozalii
*Kościół Parafialny pw. św. Józefa (ponad 100-letni) w którym początkowo posługiwali o.o Bernardyni. Jednak dekretem Kardynała Sapiechy z 1942 roku zostaje erygowana parafia.
*Zabudowa miejska rynku- kamieniczki i domy drewniane z I połowy XIX wieku.
*Cmentarze parafialne i cmentarz wojenny.

Przez swoje położenie na północnym skraju Beskidu Makowskiego miasto jest punktem wyjścia na szlaki turystyczne prowadzące m.in. do Makowa, na Kaskową Górę, do Myślenic lub przez Babicę i Sularzówkę na Laskowiec.

Okolice miasta stanowią atrakcyjny fragment Beskidu Niskiego o silnie sfalowanych wzniesieniach i łagodnych dolinach. Przeważa krajobraz rolniczy z dużymi kompleksami leśnymi z górującymi nad okolicą dwoma masywami - Lanckoroną z ruinami średniowiecznego zamku i górą Żar.

źródło: www.wikipedia.pl
www.kalwaria.eu

Strona główna | o Barwałdzie | Galeria | Szkoła | Parafia | Okolica | Mapa witryny


all rights reserved copyright by Daniel Piwowarczyk | danyelloss@hotmail.com

Powrót do treści | Wróć do menu głównego